selecteer uit de lijst met suggesties voor een directe doorverwijzing

FAQ

antwoorden op vragen die nooit worden gesteld
contact

correcties, aanvullingen, nieuwsberichten, ideeën en suggesties kunnen worden gestuurd naar info@hoog500.nlDe hoogte van een gebouw is het niveauverschil tussen de hoofdentree en de architectonische top van een gebouw. Onder dat laatste wordt alles verstaan wat tot het beeld van het gebouw hoort. Wanneer een mast een andere dan een architectonische functie heeft, zoals zendmasten of vlaggenmasten, dan worden deze niet bij de hoogte van een gebouw opgeteld. Qua techniek wordt het lifthuis wel tot de hoogte gerekend, installaties en schoorstenen niet.

De hoogtelijsten zijn samengesteld op basis van de hoogte (aflopend) en het jaar waarin een gebouw opgeleverd is (oplopend). Zijn deze aan elkaar gelijk, dan krijgen de gebouwen een gelijk rangnummer.

De Hoog500 is ontstaan vanuit de behoefte een goed overzicht te hebben van de in Nederland opgeleverde hoogbouw. Bestaande sites die dergelijke informatie geven zijn onvolledig wat betreft Nederland, of bieden geen goede mogelijkheden om lijsten en overzichten samen te stellen. Bij een ondergrens van 50 meter is het bijeenbrengen van alle informatie nog goed te doen. Daaronder belandt men op het terrein van de vele flats en gebouwen waar niet altijd goede informatie over beschikbaar is. Bij een eerste samenstelling van de lijst bleek het om zo’n 500 gebouwen hoger dan 50 meter gaan. Wanneer uitgedrukt in de Angelsaksische lengtemaat wordt 500 feet, zo’n 150 meter, tevens beschouwd de internationale hoogte des onderscheids, alhoewel dit geen officieel gegeven is. Er bestaat eveneens geen hoogtemaat waarbij in Nederland officieel wordt gesproken van hoogbouw. Wie er derhalve toch een getal aan wil ophangen kan de ondergrens nemen van Hoog500.

De hoog500 is bedacht en ontwikkeld door Jan Klerks, met dank aan Michiel van Dijk en Sander van der Valk.